Lunsjmøte med internasjonalt anerkjent hjerneforsker

Fredag 31. mars kl. 12-14 | Rekstensamlingene på Fjøsanger
 


HVORDAN FÅ GJORT MER OG TA BEDRE BESLUTNINGER? HVORDAN FÅ MED SEG FLERE MULIGHETER?

Opplever du at du tenkere raskere og klarere noen dager, mens det andre dager er tyngre å få gjort det du skal gjøre? Opplever du at du noen ganger ikke klarer å gripe muligheter før det er for sent?

Ny teknologi har skapt en revolusjon i vår kunnskap om hjernen. Nå vet vi at det er store forskjeller i hvor godt hjernen fungerer, både fra dag til dag og fra time til time. Får du for lite søvn og hvile, spiser feil eller ikke trener nok faller kapasiteten dramatisk. Over tid kan du bli syk av for høyt kronisk stress, og dette er ikke bare farlig for kroppen, men det gir også utslag i redusert kognitiv kapasitet.

Den gode nyheten er at litt større kunnskap og noen små grep kan gi store forbedringer i løpet av en kort periode.

Og enda bedre, litt systematisk innsats vil over noen år kunne gi en radikalt større kognitiv kapasitet enn hvis man ikke er like bevisst. I motsetning til hva mange tror kan hjernen utvikles hele livet. Det er ikke slik at du kommer ferdig utstyrt med en gitt kapasitet. Reflekterte valg bestemmer hvem du blir.

Hvis du er opptatt av å ta vare på mulighetene i livet er dette en av de beste investeringene du kan gjøre!

Er du leder for en organisasjon eller en avdeling? Hvorfor ikke hjelpe dine medarbeidere til større bevissthet om hvordan de med små justeringer kan prestere bedre? Det er bra for dem, og det er bra for resultatene i virksomheten!

Mange har lenge sagt at hvis vi har det bra, så gjør vi det bra! Nå vet vi hvorfor det er sant. Medarbeidere som føler seg inkludert tenker bedre, og mekanismene bak dette er noe av det som blir presentert i lunchmøtet. Vi tror at det å beherske denne kunnskapen er viktig for å kunne drive god, situasjonstilpasset ledelse.

Med vennlig hilsen oss i
Den internasjonalt anerkjente sør-afrikanske neurologen dr. Etienne van der Walt vil holde foredrag

Les mer


Det vil bli mingling med lett bevertning, nettverksbygging og kulturelle innslag. Her blir det også anledning til å slå av en prat med Etienne og oss i Comoxie.COMOXIE – VÅR HISTORIE

Comoxie ble startet som et konsulenthus innenfor lean og prosessforbedring. Vi er et av de husene i landet som har lengst erfaring med robotics og digitalisering, spesielt innenfor bank og finans, det som nå er nå er kjent som fintech. Her jobber vi med noen av de fremste aktørene i Norden, og vi har en unik erfaring som vi etterhvert vil ta med oss inn i andre sektorer, etterhvert som disse treffes av digitaliseringsrevolusjonen.

Underveis i denne reisen skjønte vi at digitaliseringsprosjektene ville lykkes mye bedre hvis vi var gode både på å lede komplekse IT-prosjekter og på å håndtere den organisatoriske dimensjonen. Derfor har vi systematisk bygget opp en dobbel kompetanse. Vi er et ledende digitaliseringshus, med høyt kompetente sivilingeniører/økonomer som også er veldig gode med folk og organisatoriske prosesser. Vi jobber tett sammen med anerkjente organisasjonspsykologer.

Enkelt sagt: IQ + EQ = verdi.

Det var slik vi traff Etienne. Vår nysgjerrighet på mennesker ledet oss til et kurs i neuroscience på MIT i USA. Vi kom i prat og skjønte raskt at Etienne og hans initiativ, selskapet Neurozone, passet godt med det vi prøver å få til, både faglig og verdimessig. Det beste eksemplet på dette er AmazingBrainz: Neurozone tilbyr ikke bare betalte råd til ledere og andre som vil utvikle sin profesjonelle kapasitet. De har også lansert et veldedig prosjekt for å hjelpe barn i Sør-Afrika til bedre muligheter i livet.


Comoxie tilbyr nå skreddersydde treningsopplegg for ledere og organisasjoner som gir økt bevissthet om hvordan man med enkle grep kan jobbe bedre og med økt hjernekapasitet. Vi gjør det hele veldig konkret, med en kombinasjon av møter/halvdags-samlinger og internettbasert logging av forbedring. På denne måten tilbyr vi kundene våre å hente ut mest mulig av potensialet til lavest mulig investering, både i tid og penger! Hvis du vil gå tyngre inn har vi opplegg for det også, men vårt utgangspunkt er at mange har nytte av dette, og derfor skal prisen være oppnåelig for alle typer organisasjoner!

Comoxie har inngått en samarbeidsavtale med det sørafrikanske selskapet Neurozone. Moderne neurovitenskap har påvist en rekke faktorer som kan være med på å forløse potensialet som ligger i vårt viktigste arbeidsverktøy, hjernen. Med en visjon om å utnytte sin kunnskap til beste for organisasjoner og enkeltmennesker, har hjerneforskerne i Neurozone, med all sin integritet, skapt et produkt som kan gjøre den fasinerende neurovitenskapelige forskningen tilgjengelig for alle.


BINDENDE PÅMELDING HER

Hjertelig velkommen!
Rekstensamlingene, Statsminister Michelsensvei 34, 5230 Paradis