Robotics Process Automation [RPA]
hvordan ta det i bruk for et best mulig resultat og en best mulig fremtid?

 

ROBOTER?

Det er ikke lenger et spørsmål om man skal starte med roboter, men et spørsmål om å gjøre det på den riktige måten.

Software-roboter finnes i flere varianter:

  • Fra regelbaserte som flytter informasjon mellom systemer
  • Kognitive roboter som forstår og svarer på både skrift og tale
  • Roboter med kunstig intelligens, som lærer selv, som kan finne relevant informasjon i store datamengder

Variantene kan dekke forskjellige funksjoner i et system, erfaringene fra bruk av en generasjon/type er likevel relevant for bruk av neste.  Det er mye lærdom, organisasjonsutvikling og avklaringer som kan tas med videre.

 

FORSTÅ KOMPLEKSITETEN

Regelbaserte software-roboter er i utgangspunktet enkle løsninger, med kort implementeringstid og potensiell hurtig gevinstrealisering.

For å lykkes i det lenger løp er det vår mening at det likevel er viktig å ta innover seg kompleksiteten som ligger i å bytte ut faste ansatte med en ny type ansatt. Å ivareta både strukturell og organisatorisk kompleksitet fra starten muliggjør tidligere og hurtigere oppskalering, uten de store senere tekniske og organisatoriske blokkeringer. 

Kompleksiteten kan også påvirkes av teknisk gjeld som bygges opp når et stadig økende antall roboter skal vedlikeholdes.  Struktur og metodikk for konfigurasjon av robotene kan bidra til å redusere dette.

 

FULL FART – TIL HVOR?

  • Hva er det strategiske målet for robotifiseringen?
  • Hva innebærer dette av endringer i arbeidsoppgaver, kapasitets- og kompetansebehov
  • Hentes alle gevinster og muligheter ut dersom dette ikke er gjennomtenkt?

Vi beveger oss inn i en ny arbeidshverdag som kommer til å påvirke både våre kunder, våre ansatte og vår organisasjon – i tillegg til samfunnet som helhet.

Påvirkningen fra hver enkelt endring er det som avgjør hvor vi ender som organisasjon og samfunn.

En fremtid med mål om beste mulige løsning for co-eksistens mellom menneske og maskin er en overordnet målsetning vi mener bør være del av strategien.

Har dere tenkt på hvordan deres fremtid skal se ut?

 

MANGE SPØRSMÅL – LA OSS BIDRA TIL SVARENE

Robotifisering resulterer fortsatt i en god del spørsmål fra alle deler av organisasjonen. For ledelsen er det en muliggjører for måloppnåelse, for den ansatte kanskje en trussel. Er målet å spare, å skalere opp, å redusere feil eller å øke testing?

Med vår erfaring kan vi tilby rådgivning som sikrer en helhetlig tilnærming som komplementerer det tradisjonelle innsalget av det enkle og kjappe. Vi kan bidra til :

  • Tydelige og strategiske mål – sikre størst mulig økonomisk verdi i prosjektet
  • At organisasjon og ansatte er best mulig klargjort for å jobbe med robotene
  • At de ansatte blir ivaretatt gjennom kommunikasjon og prosess – sikre omdømme

Vi kan bidra med prosjektgjennomføring som ivaretar behovene fra gevinst-fasen allerede i pilot-fasen og som gjør investeringsfasen kortest mulig.

 

« Simen has during the 2 years contributed with a strong drive, a thrive for clarity and have in general taking a strong part in the strategic development of the Robotics capability in Nordea. Simen have, despite the fact that he is a consultant, acted as a long-term employee and college in terms of commitment and attitude. I can strongly recommend Simen for any assignment related to digitalization, he will be a great strategic asset but also an execution driver. I have truly enjoyed working with Simen and wish him all the luck in future assignments. Don’t hesitate to contact me for further elaborations! »

– Jakob Westgren. Head of Robotics Strategy & Methotology

 

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med Simen Armond | simen@comoxie.no | 92431404