Lederskap i et disruptivt landskap


UTFORDRINGER FOR DAGENS BEDRIFTER

 • Produkter og tjenester kan fordeles i domener med behov for operasjonell ledelse, innovativt lederskap og til utvikling av det ukjente
 • Basert på en økende grad av usikkerhet
 • Behov for å søke fremtiden i det ukjente
 • Økt grad av usikkerhet øker potensialet for uenighet

 

STRATEGISKE MÅL KAN VÆRE I KONFLIKT MED ORGANISASJONS ANDRE MÅL

– Nye satsninger utfordrer organisasjonen og kan føre til gap mellom strategiske mål og leveranseevnen

– Hvordan kan vi fylle gapet?

– Skal gapet fylles eller kan problemstillingen utfordres på andre måter?

 
 

RESSURSFORDELING

 • Vær bevisst på dagens ressursbruk med tanke på fremtidige aktiviteter
 • Strategisk fokus må ligge på fremtidige satsninger

Organisasjoner har et utviklingspotensial og bør derfor gjøre en portefølje vurdering for å se hvordan strukturen og forretningsmodellen ser ut.

 

HVIRDAN KAN EN ORGANSISASJON JOBBE PÅ FLERE MÅTER SAMTIDIG?

 • Eksisterende struktur fortsetter å levere
 • Tverrfaglig nettverk etableres for nye løsninger
 • Nettverket må jobbe etter annen styring enn det tradisjonelle
 • En utfordring er hvem jobber hvor? Og hvordan er eventuell rullering?
 • “ikke bare nye hoder, men fornye hodene” 

  Vi hjelper gjennom å kartlegge/ intervjue ledelsen, kunder, organisasjonen og leverandører, samt identifiserer mulighetene. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi bidra med vår kunnskap, dele tidligere erfaringer, sørge for riktig metodikk og strategi.

  Vi gir din organisasjon både fart og retning!

  Ønsker du å vite mer?

  Ta kontakt med Simen Armond | simen@comoxie.no | 92431404