Digitalisering og ledelse​

 
Simen har de siste årene jobbet med implementering av Robotifisert Prosess-Automasjon (RPA) i et stort nordisk finanskonsern. Utviklingen har inkludert både lokale mindre prosjekter og sentral intern infrastruktur- og tjenesteleveranse. ​Foredraget tar utgangspunkt i erfaringer fra dette arbeidet; hva er denne nye teknologien og hvordan er disse endringene forskjellige fra tidligere forbedringsprosjekter? ​

Med dette bakteppet deles det refleksjoner om potensielle fallgruver og suksesskriterier ved implementering. Hvorfor er dette mer komplekst enn det enkle og raske produktet som selges inn? Hvordan balansere hastighet og kvalitet/robusthet?​ Strategiske mål og organisasjonsutvikling utfordres når tempoet går opp. Hvordan kan de nye teknologiene kobles sammen og gi grunnlag for helhetlige vurderinger? For å sikre at det jobbes mot en ønsket fremtid med beste co-eksistens mellom menneske og maskin? Det må fokuseres samtidig både langsiktig og kortsiktig, hvordan bruke ressursene best mulig i dette arbeidet?​

Det gis eksempler underveis og er gode muligheter for tilpasning av og spørsmål underveis og i etterkant.​