nz-logo-horizontal-600px

Comoxie har inngått en samarbeidsavtale med det sørafrikanske selskapet Neurozone. Moderne neurovitenskap har påvist en rekke faktorer som kan være med på å forløse potensialet som ligger i vårt viktigste arbeidsverktøy, hjernen. Med en visjon om å utnytte sin kunnskap til beste for organisasjoner og enkeltmennesker, har hjerneforskerne i Neurozone, med all sin integritet, skapt et produkt som kan gjøre den fasinerende neurovitenskapelige forskningen tilgjengelig for alle.

For 10-15 år siden trodde forskerne at hjernen var statisk og uforanderlig. Det er nå klart at hjernen er formbar og fleksibel – hele livet. Sammen med Neurozone ønsker vi å gi enkeltmennesker og organisasjoner innsikt i hvordan hjernens evne til blant annet læring, innovasjon og problemløsning kan forbedres samt praktiske råd og verktøy for å oppnå resultater. Det store målet er å skape balanse, trivsel og fremgang for hver og en, noe som vil ha stor verdi for organisasjonene vi er en del av.

BrainPerformance
Neurozone