Jeg tenker det er viktig å dele erfaringer og være åpen på hva man har lært. Man lærer som oftest mest av feil og derfor skal jeg ta sjansen på å skrive om en av feilene jeg gjorde tidlig i karrieren, hva jeg lærte av det og hvordan det har påvirket resten av min karriere.