Fredag 28. august gikk den første Nordea Liv Open av stabelen. En åpen innovasjonsprosess på Scandic Ørnen i Bergen. Comoxie var arrangør.

Nordea Liv gjorde et modig trekk like før sommeren. De inviterte alle IT selskaper som har konsulenter hos seg til en åpen innovasjonsprosess for å sammen diskutere hva Nordea Liv kan bli bedre på – eller begynne med. Sånt krever åpenhet, mot og en god porsjon trygghet hos både ledelsen og ansatte i Nordea Liv. Jeg må tilstå at jeg har veldig sansen for denne måten å tenke på!

Speed Dates
Bilde 28.08.15, 12.29.46

Delingsøkonomien er i ferd med å få fotfeste. Stadig flere tenker og jobber på denne måten. I stedet for å sitte og tenke lure tanker hver for seg, og typisk basere seg på antakelser om hva kundene trenger, så samles vi i stedet og jobber sammen – på tvers av bransjer og selskaper. Sammen med kunden. Det er ideene som er viktige, og den kreative prosessen. Hvor ideen kommer fra, spiller mindre rolle.

“Du kan ikke få i en lukket hånd”, heter det. Noen er redde for å dele ideer av frykt for at andre skal stjele dem. Andre deler villig vekk og stoler på at de i kraft av hva de kan og står for vil få jobbe med kunden når tiden er moden. Det tilhører fortiden å verne om egne, geniale ideer og spille strategiske spill for å utkonkurrere andre. Det viser seg nemlig oftest at de virkelig geniale ideene oppstår som koblinger mellom flere gode ideer. De kryper frem og overrasker oss når vi tenker høyt sammen med andre.

Steven Johnson har skrevet boka “Where Good Ideas Come From”. Han har forsket på hvilke omstendigheter og hvilken kontekst som har lagt til rette for brilliante ideer. Han snakker om kaffehusene i opplysningstiden og hvordan innovasjonstakten økte dramatisk fordi folk plutselig hadde et uformelt rom å treffes i, der tanker og ideer kunne luftes og kobles. Kobling og modning er viktig for formingen av gode ideer. Tanken om at det er én genial mann eller ett genialt selskap som har tenkt ut løsningen på egenhånd er på vei ut. Dette hører til sjeldenhetene.

Det er utrolig hva folk kan skape sammen – på kort tid – når ting er lagt til rette for det. Det krever en god prosess, og det krever rom (kaffehus) og nødvendig materiell. Og det krever de rette folkene. Det krever en god porsjon mot fordi det ikke er like lett å gjemme seg bak en “trygg” fasade. Man må evne å lytte og bygge videre på andres ideer – og man må ha mot og trygghet til å gi slipp på egne ideer i møte med bedre ideer.

Se for deg at alle teknologiselskaper og deres kunder i Bergen skapte et bilde av hva fremtidens Bergen trenger av teknologi – med tanke på miljøet, menneskene og selvsagt også økonomien. For en drøm for teknologiselskapene å vite akkurat hva kundene ønsker seg og trenger. For en drøm for forbrukerne å vite at det de får faktisk er det de trenger – og ikke noe som er pådyttet dem av bunnlinjehensyn og med kraftfull markedsføring; ting som ikke egentlig er sunt, hverken for dem eller for samfunn eller miljø. Tenk om vi som forbrukere kunne “se” hvor våre kollektive valg bringer oss inn i fremtiden og så velge en fremtid vi ønsker – en fremtid som er bærekraftig.

Dette er fullt mulig å få til. Se på Nordea Liv Open. Se på Helse Vest neste helg, når de inviterer til åpen innovasjonshelg. Vi kan samskape løsninger på tvers av bransjer og selskaper. Tenk hvor kraftfullt dette er, når så mange trekker i samme retning i stedet for å bruke kreftene på å knives seg i mellom, eller på suboptimale løsninger som ikke passer sammen i en helhet. Tenk hva vi kan gjøre for å møte klimautfordringer, utfordringer i skolen, i arbeidslivet, helsevesentet og så videre, hvis vi jobber sammen på denne måten?

Majken signatur

Share