Vi må spille hverandre gode og tørre å gjøre feil.

Visste du at hjernen er 4-6 ganger mer sensitiv for trusler enn muligheter?

25.10 holdt Majken Askeland et foredrag i samarbeid med Econa og Best place to work i Oslo. Temaet var Teknologi, AI og roboter – hva betyr det for strategi, ledelse og kultur?

Det er vi som lager og bruker teknologi som er farlige. Vi trenger en etisk bevissthet og det krever uthvilte hjerner. Er du flink til å ta mentale pauser?

Majken drar frem mange gode poeng som er verdt å tenke over når det gjelder morgendagens teknologi.

Se foredraget her:
http://icecube.cc/player.aspx?video=b227e1a7-a816-4dd0-8105-65103c734c52&player=64b1d513-f7fd-4fb7-abcb-c805a6ddec9e&station=726317d1-ae6d-4546-b883-ae8b80399eda&width=800&wmode=direct&resize=0&resizemin=1