Simen og jeg er midt i et krevende og veldig spennende prosjekt. Innimellom tar vi en avstikker opp i helikopterperspektiv og studerer hvordan det er vi jobber og hvor det fører oss. Det er spennende ekskursjoner.

Denne gangen er vi i et prosjekt som krever at vi graver oss godt inn i detaljer for å evne å utfordre antakelser i organisasjonen, samtidig som vi ikke mister kontakten med helheten og overblikket. Vi må dykke ned på rett sted og plukke med oss perlene opp. Men hvordan vet vi hvor perlene er før vi har dykket? Hvordan vet vi hvor vi skal fokusere og grave etter vesentlige detaljer?

Vel, helt sikker kan man jo ikke være. Men det er her forankringen i helheten og overblikket er vesentlig for at vi ikke skal forsvinne inn i detaljene og bli værenede der (det er jo et spennende sted å være!). Så vi oscillerer mellom detaljer og helhet stort sett hele tiden. Eller sagt på en annen måte; vi kjører heis.

Det er Lars Jacob (viseadm i Norled) som har introdusert oss for begrepet “å kjøre heis”. Gode metaforer lever lenge og Lars Jacob fortalte at det var Gunnar Hviding som i sin tid hadde delt dette bildet da han bygget Roxar. En god leder kjører heis rent intellektuelt mange ganger i timen. Ned i detaljene for å skape resultater, opp på overblikksnivå for å sjekke av kursen. Han eller hun tar med seg detaljene opp, og syntesen ned.

Det betyr i praksis at vi som ledere og prosjektledere må veksle mellom oversikt og deltaljer hele tiden. Og det er ikke bare enkelt. Fordi når hodet er nedi deltaljene, er det utrolig vanskelig å se helheten.

Det vil alltid være faser i et prosjekt hvor oversiktsbildet blir “tåkete”. Tilsvarende vil det ofte være perioder der en leder blir nærmest overveldet av aksjoner som brenner. Det er typisk et tegn på at det er tid for å ta en ørliten timeout og skaffe seg overblikk for å se hva som skal tas tak i og fokuseres på og hva som skal få ligge.

Så rent praktisk – hva gjør vi for å kjøre heis?

  1. Det viktigste er å huske å kjøre heis. Det er utrolig fristende å bli værende i detaljene. Kanskje spesielt når oversikten er “tåkete”. Jeg har selv en tendens til å bare løpe fortere når ting brenner og trenger gjerne hjelp til å huske å løfte blikket og se på helheten.
  2. Det er ofte en god hjelp å diskutere med en som er mindre i detaljene og kan stille “dumme” spørsmål.
  3. Tilrettelegg for å se helhetsbildet. Det finnes mange gode og enkle verktøy for å lette den kreative prosessen i det å skape helheten og oversikten. Vi bruker typisk å tegne på whiteboards og flip-overs og få ting opp på veggene. Enkle skissetegninger er også utrolig effektive. Finn din måte.
  4. Gå en tur. Ta en treningsøkt. Gjør noe for å få litt avstand. Det er lettere å få oversikt når ting er på avstand.

Så læringen denne gangen ser ut for å være: Når vi står til halsen i detaljer, eller hodet koker av aksjoner som brenner – da er det tid for å kjøre heis.

Ha en strålende uke!

Share