«Count your blessings» var rådet Irving Berlin fikk av sin lege for å kurere søvnløshet i 1952. Det var et utmerket råd! Irving Berlin har videreformidlet dette rådet gjennom det vi best kjenner som en julesang fra filmen White Christmas med Bing Crosby. Dette er imidlertid ikke et råd vi bør spare til julehøytiden. Det er bevist at takknemmelighet gir deg både bedre søvn og en imponerende lang rekke av andre positive effekter.

I julen er vi ekstra oppmerksomme på at ikke alle har det like godt som oss selv, og det er lett å se at vi har mye å være takknemlige for. Å innse at du har det bedre enn mange andre, er imidlertid ikke takknemmelighet. Takknemmelighet innebærer å virkelig sette pris på alt det verdifulle som du har fått. Fordelene er store for den som tar seg tid til å være takknemlig hver dag, enten det er for dagen i dag, som rein og ubrukt står, eller sola som skinner i vinduskarmen.

Jeg vil derfor at du øverst på listen over årets nyttårsforsetter skriver: «Aftentakken». «Afentakken» er en enkel rutine hvor du hver kveld sier, noterer eller tenker igjennom hva du er takknemlig for akkurat i dag. Foldede hender er ikke obligatorisk og det er ikke vesentlig hvor du retter takken, men du kan gjerne takke for det daglige brød om du vil.

Det er mange grunner til at du bør innføre aftentakken som en daglig rutine. Her er tre av dem.

For det første kan takknemlighet redusere depresjon og øke lykkefølelse. Når du er takknemlig, vil stoffet dopamin i hjernen gi signaler om at du har fått noe verdifullt og gi deg en følelse av glede og velvære. Dopamin gir samtidig motivasjon til å fortsette eller gjenta opplevelsen, og bringer deg på denne måten inn i en positiv spiral. Hjernens kapasitetsbegrensninger innebærer at den ikke kan fokusere både på positive og negative stimuli samtidig, og takknemlighet og positivitet vil ta over for negativitet og depresjon. Som Irving Berlin, vil du bli stadig flinkere til å sette pris på det du har i stedet for å fokusere på det du mangler. «When my bankroll is getting small. I think of when I had none at all”. I følge Seligman et al (2005) kan det å bruke 5 minutter hver dag til å notere hva du er takknemlig for, gi 10 % mer lykke. Det er samme effekt som en dobling av inntekten din (Sacks et al 2012)!

For det andre så vil mer takknemlighet styrke forholdet til din livsledsager. I følge en studie publisert i Social Cognitive and Affective Neuroscience i januar 2014, spiller stoffet oxytocin en viktig rolle i å styrke forholdet mellom partnere som uttrykker takknemmelighet for hverandre. Oxytocin er kjent som velvære-hormonet fordi det er assosiert med kjærlighet og sosiale interaksjoner. Det ble sannsynligvis sendt ut en stor dose oxytocin i Irving Berlin sitt perifere nervesystem da han skrev: «I think about a nursery and I picture curly heads. And one by one I count them as they slumber in their beds.” Jeg er sikker på at det ga han følelser av tilfredshet, ro og trygghet.

For det tredje så kan mer takknemmelighet forbedre flere sentrale kroppsfunksjoner som f.eks. søvn og stressrespons. Noe av forklaringene på dette kan vi finne i en studie fra 2009, hvor Zahn et. al. har sett på hva som skjer i hjernen vår når vi er takknemlige. Studien viser at takknemlighet gir økt aktivitet i hjernens hypothalamus. Hypothalamus er sjefen for det autonome (automatiske) nervesystemet og styrer blant annet søvnsyklusene og stressresponsen vår. Skal vi sove godt og takle stress, så er vi avhengig av at Mr. Hypothalamus er på jobb og «fit for fight»! Irving Berlins lege hadde altså helt rett da han foreslo å telle velsignelser fremfor sauer. « If you’re worried and you can’t sleep. Just count your blessings instead of sheep”.

Du tenker kanskje at her er det litt usikkert hva som kommer først av høna eller egget. Er det lykke og god søvn som fører til takknemmelighet eller omvendt? En gruppe kinesiske forskere (Ng et at 2012) lurte på det samme. De fant ut at takknemlighet hadde god effekt på depresjon, selv når de korrigerte for søvn. Takknemlighet ga også redusert angst, men det var imidlertid kun som følge av takknemlighetens gode effekter på søvnmengde og søvnkvalitet.

Til slutt må det sies at takknemlighet krever både innsats og trening. Det er lett å bli vant til alt det fine vi har rundt oss, enten det er ren luft, rennende vann eller fascinerende oppfinnelser som internett og robotgressklippere. Fordelene er imidlertid mange, og du vil få god hjelp av dopaminens selvforsterkende effekt. Til inspirasjon kan jeg anbefale Diana Krall sin versjon av «Count Your Count Your Blessings». Godt nyttår!