En god leder kjører heis rent intellektuelt mange ganger i timen. Ned i detaljene for å skape resultater, opp på overblikksnivå for å sjekke av kursen. Han eller hun tar med seg detaljene opp, og syntesen ned.